Recent updates :

का. स. मु.फारम सम्बन्‍धी सूचना Anesthesia Assistant Course विधार्थी भर्ना सम्वन्धि सूचना Click To View Or Download Anesthesia Assistant Course(AAC) Entrance Exam Result सूचना करार सेवाका लागि दरखास्‍त आव्‍हान सम्‍बन्‍धी सूचना Anesthesia Assistant Course MD/MS/MDS Regular/Supplementary Final Examination Result Orientation Program for MS/MSc MIT Students 2080/81 Batch Orientation Program for MD/MS/MDS Residents 2080/81 Batch Training in Medical Education for 2nd Year MD/MS/MDS Resident , MN 1st Year & MSc. MIT 1st Year Student MD/MS/MDS तहको अन्तिम परिक्षा को कार्यक्रम तथा परिक्षा फोर्म भर्ने सूचना २०८० उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सूचना करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धि शैक्षिक सत्र २०८०/८१ प्रथम बर्षको अध्ययन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना मेडिकल अफिसर उमेदवार सिफारिस गरिएको सूचना प्रेस विज्ञप्ती संशोधित परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना Exam Schedule !! Vacancy Announcement for ( Medical Officer and Staff Nurse) !!

National Academy of Medical Sciences Procurement

View By:
image
Notice for Invitation of Sealed Bids

Notice for Invitation of Sealed Bids

  9 May, 2022 

See All  
image
NAMS Demand following goods in 12-29-2020

NAMS Demand following goods in 12-29-2020

  29 December, 2020 

See All  
image
Bir Hospital, NAMS Demand following goods in 02-04-2019

Bir Hospital, NAMS Demand following goods in 02-04-2019

  2 April, 2019 

See All  
image
Bir Hospital, NAMS Demand following goods in 22-03-2019

Bir Hospital, NAMS Demand following goods in 22-03-2019

  22 March, 2019 

See All  
image
Security Bid Document

Security Bid Document

  11 March, 2019 

See All  
image
Bir Hospital, NAMS Demand following goods in 11-03-2019

Bir Hospital, NAMS Demand following goods in 11-03-2019

  11 March, 2019 

See All