Recent updates :

का. स. मु.फारम सम्बन्‍धी सूचना Anesthesia Assistant Course विधार्थी भर्ना सम्वन्धि सूचना Click To View Or Download Anesthesia Assistant Course(AAC) Entrance Exam Result सूचना करार सेवाका लागि दरखास्‍त आव्‍हान सम्‍बन्‍धी सूचना Anesthesia Assistant Course MD/MS/MDS Regular/Supplementary Final Examination Result Orientation Program for MS/MSc MIT Students 2080/81 Batch Orientation Program for MD/MS/MDS Residents 2080/81 Batch Training in Medical Education for 2nd Year MD/MS/MDS Resident , MN 1st Year & MSc. MIT 1st Year Student MD/MS/MDS तहको अन्तिम परिक्षा को कार्यक्रम तथा परिक्षा फोर्म भर्ने सूचना २०८० उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सूचना करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धि शैक्षिक सत्र २०८०/८१ प्रथम बर्षको अध्ययन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना मेडिकल अफिसर उमेदवार सिफारिस गरिएको सूचना प्रेस विज्ञप्ती संशोधित परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना Exam Schedule !! Vacancy Announcement for ( Medical Officer and Staff Nurse) !!

Information of National Academy of Medical Sciences

View By:
image
का. स. मु.फारम सम्बन्‍धी सूचना

का. स. मु.फारम सम्बन्‍धी सूचना

  17 July, 2024 

See All  
image
Anesthesia Assistant Course विधार्थी भर्ना सम्वन्धि सूचना

Anesthesia Assistant Course(AAC) प्रवेश परीक्षाको खाली रहेको सिटमा विधार्थी भर्ना सम्वन्धि सूचना

  9 July, 2024 

See All  
image
Click To View Or Download Anesthesia Assistant Course(AAC) Entrance Exam Result

Click To View Or Download Anesthesia Assistant Course(AAC) Entrance Exam Result

  25 June, 2024 

See All  
image
सूचना

Anesthesia Assistant Course 

  23 June, 2024 

See All  
image
करार सेवाका लागि दरखास्‍त आव्‍हान सम्‍बन्‍धी सूचना

करार सेवाका लागि दरखास्‍त आव्‍हान सम्‍बन्‍धी सूचना

दरखास्‍त फारम  को लागि तल Download मा Click गर्नुहोस ।

  7 June, 2024 

See All  
image
Anesthesia Assistant Course

Admission Open 

Anesthesia Assistant Course 

  17 May, 2024 

See All